Vacatures

Training Voorbehouden Handelingen: Injecteren & Infusie

Risicovolle handelingen zijn handelingen die bij de uitvoering van de handeling risico’s meebrengen voor de cliënt. Voorbehouden handelingen vormen een specifieke groep binnen de risicovolle handelingen. Het betreft handelingen die door de individuele professionals beroepsmatig worden verricht. In artikel 36 van de Wet BIG worden 14 risicovolle handelingen aangemerkt als voorbehouden handelingen. Men mag uitsluitend een voorbehouden handeling verrichten als men behalve bevoegd, ook bekwaam is in het uitvoeren van die handeling.

Training Voorbehouden Handelingen: Injecteren & Infusie

Theoretisch gedeelte:

Het theoretische gedeelte van deze cursus bestaat voor een groot gedeelte uit het volgen van diverse E-learning modules van DocZero; dit ter voorbereiding op de bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zal de docent nog kort terug komen op deze theorie en worden eventuele vragen beantwoord. Daarnaast wordt er wat verteld over de Wet BIG en bevoegdheid/bekwaamheid.

Praktisch gedeelte:

Onder begeleiding van ervaren docenten krijg je vervolgens tijdens de mogelijkheid om diverse voorbehouden en risicovolle handelingen te trainen. Onze docenten observeren en geven feedback wanneer jij de handeling op onze fantomen uitvoert. Middels observatielijsten kunnen studenten elkaar onderling ook beoordelen. Tijdens deze training worden geen toetsen afgenomen.

Handelingen die je tijdens deze bijeenkomst getraind worden zijn:

 • Inbrengen infuuscanule intraveneus
 • Inbrengen Infuuscanule subcutaan
 • Infusie geven
 • Injecteren intramusculair
 • Injecteren subcutaan
 • Insulinepen hanteren

Doelstellingen:

Aan het eind van de cursus ben je in staat om:

 • aan de hand van stellingen/casussen in eigen woorden te vertellen en te beargumenteren wat de wet BIG (voor hem/haar) betekent;
 • in eigen woorden te vertellen en te beargumenteren wanneer een intraveneus/subcutaan infuus + subcutane/intramusculaire injectie geïndiceerd of gecontra-indiceerd is;
 • in eigen woorden te vertellen en te beargumenteren wat de voor- en nadelen zijn van een intraveneus/ subcutaan infuus en een subcutane/intramusculaire injectie;
 • in eigen woorden te vertellen en te beargumenteren wat de mogelijke complicaties zijn van een intraveneus/ subcutaan infuus en subcutane/intramusculaire injectie, insulinepen en vingerprik t.b.v. bloedglucose bepalen;
 • aan de hand van casusgegevens een intraveneus /subcutaan infuus in te brengen en infuustherapie toe te passen, een subcutane/intramusculaire injectie toe te dienen en insuline toe te dienen met behulp van een insulinepen volgens de richtlijnen.
 • aan de hand van casusgegevens een bloedsuikergehalte (bloedglucose) bepalen

Doelgroep en niveau:
Iedereen die bovenstaande handelingen beroepsmatig uit moeten voeren. Denk hierbij vooral aan:

 • Verzorgenden (niveau 3)
 • Verpleegkundigen (niveau 4 en 5)

De bijeenkomst is echt bedoeld om trainen onder begeleiding van ervaren docente, te creëren. Deze cursus biedt uitgebreide theorie en praktijktraining aan. Het is bij deze cursus verplicht om de bijbehorende E-learning modules af te nemen. Wanneer je alleen wilt oefenen, zonder afname van deze modules verwijzen wij u naar de volgende cursus:

 • Oefenbijeenkomst Voorbehouden en Risicovolle handelingen

Tijdens deze bijeenkomst worden geen toetsen afgenomen. Hiervoor verwijzen we jullie naar de volgende cursus:

 • Toetsing Voorbehouden Handelingen

Lengte en studiebelasting:

Voorbereiding E-learning modules: 7 uur (afhankelijk van voorkennis en tempo)
Praktijktraining: 1 dag (6 uur)

Studiemateriaal:

Je kunt de training voorbereiden door gebruik te maken van protocollen en richtlijnen uit de instelling waarvoor je werkzaam bent. De docenten gebruiken tijdens de training “evidence based” protocollen en richtlijnen.

Verder bereidt je je voor door de volgende DocZero E-learning modules te volgen:

 • Inbrengen infuuscanule intraveneus
 • Inbrengen Infuuscanule subcutaan
 • Infusie geven
 • Injecteren intramusculair
 • Injecteren subcutaan

Certificaat en accreditatie:

 • Na het bijwonen van de praktijktraining ontvang je een “bewijs van deelname” van de Excellus Academie.
 • Voor elke voltooide E-learning modules ontvang je een certificaat
 • V&VN accreditatie praktijkbijeenkomst: 4
 • V&VN accreditatie E-learning (totaal): 7

Meer trainingen:

De Excellus Academie

Kwaliteit gaat verder dan een diploma. De Excellus Academie, een leeromgeving op onze eigen locatie, geeft de garantie dat de kennis van onze zorgprofessionals altijd up-to-date en van hoog niveau is. Wij organiseren verplichte trainingen, maar ook bij- en nascholingscursussen. Daarnaast houden we regelmatig thema-avonden voor diverse beroepsgroepen die door zowel zorgprofessionals als opdrachtgevers bezocht worden.

Training Voorbehouden Handelingen: Injecteren & Infusie

Professionals aan het woord

“Gouden ervaring”

“Het was al heel lang een droom van mij: op de ambulance werken. En op mijn 21e is dat ook gelukt, door jullie! Na mijn diplomering vanuit het ziekenhuis ben ik ingestroomd bij jullie op de B-wagen. Door Excellus kreeg ik een prachtige kans om mezelf te laten zien en te laten zien wat ik aan kennis en kunde in huis had.

Als jong gediplomeerde krijg ik nu de kans om door te groeien naar de A-auto, om een volwaardige ambulanceverpleegkundige te worden. Ik ben jullie als bedrijf ontzettend dankbaar voor de gouden ervaring die ik heb mogen opdoen.”

Robbert
Robbert Tettero

Robbert Tettero
28 jaar

“Ik houd van uitdagingen”

“Ik werk voor Excellus als recruitment consultant en heb daarbij veel contact met verpleegkundigen met diverse specialismes. Ik haal heel veel voldoening uit het zoeken van de juiste persoon op de juiste plek. Daarnaast werk ik als SEH & ICU verpleegkundige losse diensten in mijn eigen regio (Noord-Holland). Het houdt me scherp en zorgt ervoor dat mijn kennis en kunde op peil blijft.

Ik houd van uitdagingen, zo heb ik twee keer op de IC op Bonaire gewerkt en vloog ik met de ziekste patiënten naar de andere eilanden en Colombia.”

Ellen
Ellen

Ellen
Medewerker Excellus & verpleegkundige

“Voelde meteen fijn”

“Vanaf januari 2019 ben ik in dienst bij Excellus. Het prettige contact, de persoonlijke noot, het vlotte contact met collega’s; het voelde meteen fijn. Het laatste kwartaal van 2019 wilde ik graag ervaring op doen in het buitenland. Ondanks ik onder contract was, was dit geen probleem om te bewerkstelligen. Sterker nog, Excellus hielp mij hier maar al te graag mee.

Via Excellus ben ik werkzaam geweest als anesthesieverpleegkundige maar ik heb ook gewerkt als medium care verpleegkundige op de ambulance. Nu heb ik de keuze gemaakt om de opleiding te volgen tot ambulanceverpleegkundige.”

Shiva
Shiva Rampartaap

Shiva Rampartaap
Zorgambulance Oproeper