Vacatures

Advanced Life Support (ALS)

De ALS cursus is bedoeld voor artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen en richt zich op het aanleren van specialistische reanimatie in teamverband. Tijdens de gestandaardiseerde tweedaagse  cursus van de NRR/ERC wordt getraind om te participeren in- en leiding te geven aan een reanimatieteam.

Advanced Life Support (ALS)

Op dag 1 wordt de basis gelegd aan de hand van twee korte lezingen waarna (deel)vaardigheden zoals de BLS,  luchtwegmanagement, defibrillatie en ritmeherkenning worden getraind. Ook wordt er aandacht besteed aan de systematische benadering van een vitaal bedreigde patiënt middels de ABCDE-systematiek. Vervolgens wordt tijdens diverse simulaties aandacht besteed aan het leidinggeven aan een reanimatieteam. Op dag 2 wordt ingegaan op de post-reanimatiezorg, de herkenning en behandeling van peri-arrestritmestoornissen. Nadat diverse bijzondere omstandigheden zijn behandeld, wordt er nog geoefend voor het toetsmoment!

Je leert diverse vaardigheden aan:

  • Luchtwegmanagment en beademing
  • Intraveneuze en intraossale toegang
  • Defibrilatie en cardioversie
  • Transcutane pacing

Tijdens de cursus is ruim voldoende tijd om verschillende reanimatie scenario’s onder toezicht van ervaren ERC instructeurs te oefenen. Naast de vaardigheden die nodig zijn om als teamlid te fungeren, wordt je ook getraind om als teamleider op te treden. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de theorie achter Crew Resource Management (CRM).

De mate van ervaring maakt voor de aanmelding niet uit. Aan het begin van de praktijktraining zal duidelijk worden welke kennis & ervaring de cursisten hebben. Onze ervaren docenten houden tijdens de praktijktraining rekening met de achtergronden van de cursisten. Er wordt een veilige leeromgeving gecreëerd, waarbij men elkaar aanvult en van elkaar leert.

Doelstellingen:

Na afloop van de cursus ben je in staat om:

  • te participeren in het – en leidinggeven aan een reanimatieteam
  • therapeutische interventie(s) toe te passen bij bijzondere reanimatie
  • deelvaardigheden als gebruik botboor, ventilatie, ritmeherkenning, defibrillatie, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening uit te voeren
  • op basis van bevindingen tijdens de reanimatie een hypothese te vormen en daar consequenties aan te verbinden.
  • Specialistische zorg te verlenen tijdens de pre- en postreanimatie-fase
Voor meer informatie & beschikbare data verwijzen we je door naar de website van de Excellus Academie. 

Meer trainingen

De Excellus Academie

Kwaliteit gaat verder dan een diploma. De Excellus Academie, een leeromgeving op onze eigen locatie, geeft de garantie dat de kennis van onze zorgprofessionals altijd up-to-date en van hoog niveau is. Wij organiseren verplichte trainingen, maar ook bij- en nascholingscursussen. Daarnaast houden we regelmatig thema-avonden voor diverse beroepsgroepen die door zowel zorgprofessionals als opdrachtgevers bezocht worden.

Advanced Life Support (ALS) training

Professionals aan het woord

“Gouden ervaring”

“Het was al heel lang een droom van mij: op de ambulance werken. En op mijn 21e is dat ook gelukt, door jullie! Na mijn diplomering vanuit het ziekenhuis ben ik ingestroomd bij jullie op de B-wagen. Door Excellus kreeg ik een prachtige kans om mezelf te laten zien en te laten zien wat ik aan kennis en kunde in huis had.

Als jong gediplomeerde krijg ik nu de kans om door te groeien naar de A-auto, om een volwaardige ambulanceverpleegkundige te worden. Ik ben jullie als bedrijf ontzettend dankbaar voor de gouden ervaring die ik heb mogen opdoen.”

Robbert
Robbert Tettero

Robbert Tettero
28 jaar

“Ik houd van uitdagingen”

“Ik werk voor Excellus als recruitment consultant en heb daarbij veel contact met verpleegkundigen met diverse specialismes. Ik haal heel veel voldoening uit het zoeken van de juiste persoon op de juiste plek. Daarnaast werk ik als SEH & ICU verpleegkundige losse diensten in mijn eigen regio (Noord-Holland). Het houdt me scherp en zorgt ervoor dat mijn kennis en kunde op peil blijft.

Ik houd van uitdagingen, zo heb ik twee keer op de IC op Bonaire gewerkt en vloog ik met de ziekste patiënten naar de andere eilanden en Colombia.”

Ellen
Ellen

Ellen
Medewerker Excellus & verpleegkundige

“Voelde meteen fijn”

“Vanaf januari 2019 ben ik in dienst bij Excellus. Het prettige contact, de persoonlijke noot, het vlotte contact met collega’s; het voelde meteen fijn. Het laatste kwartaal van 2019 wilde ik graag ervaring op doen in het buitenland. Ondanks ik onder contract was, was dit geen probleem om te bewerkstelligen. Sterker nog, Excellus hielp mij hier maar al te graag mee.

Via Excellus ben ik werkzaam geweest als anesthesieverpleegkundige maar ik heb ook gewerkt als medium care verpleegkundige op de ambulance. Nu heb ik de keuze gemaakt om de opleiding te volgen tot ambulanceverpleegkundige.”

Shiva
Shiva Rampartaap

Shiva Rampartaap
Zorgambulance Oproeper